Try new release: COBISS+
 Shared database: COBIB.SI - Union bibliographic/catalogue database (No. of records: 5.103.630)

Selected record permalink

AuthorJesenšek, Marko
Title Trubarjeva in Küzmičeva različica slovenskega knjižnega jezika / Marko Jesenšek
Other titlesDifferences in the use of Standard Slovenian between Primož Trubar and Štefan Küzmič
Type/contenttype of material article - component part
LanguageSlovenian
Publication date2009
Physical descriptionStr. [199]-209
NotesBibliografija: str. 207-209
Summary
Subject termsTrubar, Primož, 1508-1586
Küzmič, Štefan, 1723-1779
Uncontrolled subject headingsslovenščina / prekmurski knjižni jezik / knjižna norma / vzhodnoslovenski knjižni jezik / osrednjeslovenski knjižni jezik / novoslovenščina / Slovenian language / Prekmurje standard language / literary norm / Eastern Slovenian standard language / Central Slovenian standard language / new Slovenian language
UDC811.163.6"15/17"
URLhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FZEVRTLS
URNURN:NBN:SI:DOC-FZEVRTLS
SummaryOb Trubarjevi petstoletnici se ponovno odpirajo vprašanja o razvoju jezika in oblikovanju (enotne) slovenske knjižne norme. Začetki slovenskega knjižnega jezika so povezani z osrednjeslovenskim knjižnojezikovnim izročilom 16. stoletja, v 18. stoletju pa se srečamo še z vzhodnoslovenskim, ki je prav tako preraslo okvire pokrajinskosti in se je razvilo v samostojen knjižni jezik. Slovenščina je imela do sredine 19. stoletja dvojno normo - Trubar in Küzmič sta ustvarila nadnarečna jezikovna sestava, izhajajoča iz govornega in predknjižnega izročila, središčnih narečij in mestne (Trubar) oz. pokrajinske (Küzmič) govorice. Temeljno načelo njune stilistike je bila splošna razumljivost, s preseganjem narečnih posebnosti pa sta svojima jezikoma zagotovila knjižni status ter določila normo in predpis za osrednje- in vzhodnoslovenski knjižni jezik.
Trubar's 500th birth anniversary opens up many questions about the development of language and the formation of (unitary) standard Slovenian. The beginnings of standard Slovenian are linked to a 16th-century Slovenian dialect that was spoken in central Slovenia. In the 18th century there was a shift towards the dialect of eastern Slovenia, which grew out of its dialectal confinements and developed into an independent standard form. Until the middle of the 19th century the Slovenian language had two standard forms that were created by Trubar and Küzmič. Both these forms contained elements of the spoken and pre-standard language, yet Trubar was linked more with central Slovenian dialects and city language whereas Küzmič's language was more rural. At the basis of their stylistics lay the idea that everyone should understand their language. By transcending dialectal limitations both the languages of Trubar and Küzmič became standard forms, thus setting the norm for a central Slovenian and eastern Slovenian standard form of language.
COBISS.SI-ID16738056
See publication: TI=Trubarjeva številka.- Str. [199]-209

info Electronic version of document accessible or this is electronic resource