Try new release: COBISS+
 Shared database: COBIB.SI - Union bibliographic/catalogue database (No. of records: 5.105.154)

Selected record permalink

AuthorMeglič, Vladimir, 1960-
Dovč, Peter
Kraigher, Hojka
Title Ocena pogojev in mehanizmov za ex situ varstvo genskih virov kmetijskih rastlin, genskih bank v gozdarstvu in živinoreji / avtorji Vladimir Meglič, Hojka Kraigher, Peter Dovč ; uredil Vladimir Meglič [Elektronski vir]
Type/content electr.resource
LanguageSlovenian
Publication date2003
Publication and manufactureLjubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, 2003
Other authorsMeglič, Vladimir, 1960-
Electronic resource characteristicsPregledovalnik za WWW
NotesOpis vira z dne 31. 03. 2004
številka raziskovalnega programa: V4-0706-0401-02*
Uncontrolled subject headingskmetijstvo / gozdarstvo / kmetijske rastline / varstvo genskih virov / genske banke / živinoreja / gozdarstvo / genske zbirke / Slovenija / varstvo / Slovenija
UDC631.52
URLhttp://www.gov.si/mop/podrocja/uradzaokolje_sektorbiotehnologijo/projekti/ocena_...
COBISS.SI-ID1184678

info Electronic version of document accessible or this is electronic resource

info
No library within COBISS.SI holds a copy of this material (e-resource or electronic version in addition to printed version)